Splnění zákonné
povinnosti

Ochrana pro zaměstnavatele i zaměstnance

Přehledný podklad
pro mzdy

Firmy mají dle ustanovení § 96 odst. 1 zákoníku práce povinnost evidovat pracovní dobu všech zaměstnanců. Každému, kdo pracovní dobu neeviduje hrozí dle zákona o inspekci práce pokuta ve výši až 400 000 Kč. A ačkoli není pracovní doba totéž, co docházka, s její evidencí může pomoci moderní docházkový systém.

Zatímco docházka odpovídá době, po kterou je zaměstnanec na pracovišti, resp. v místě výkonu práce. Pracovní doba je čas, po který se zaměstnanec věnuje přímo výkonu své práce. U mnoha zaměstnání se docházka s pracovní dobou shodují, existuje ale řada profesí, u kterých tomu tak není, a proto se mohou lišit i o desítky minut.

Zákon stanovuje firmám povinnost evidovat u zaměstnanců odpracované směny, práci přesčas, noční práce a dobu držení pracovní pohotovosti. U odpracovaných hodin musí být zaevidován začátek i konec výkonu práce. Práce přesčas musí být evidována i v případě, že je za ni poskytnuto náhradní volno. A dále pak musí být zaměstnavatel schopný vykázat, že je zaměstnancům poskytován zákonem daný čas na minimální odpočinek mezi jednotlivými směnami a přestávky na jídlo a oddech.

Evidence docházky je nejen zákonnou povinností. Slouží také jako podklad pro výpočet mzdy, sledování čerpání dovolené i jiných výjimek, i jako ochrana pro zaměstnavatele i zaměstnance v případě potřeby prokázat přítomnost zaměstnanců na pracovišti, při pracovních úrazech a podobně.

Proč používat pro evidenci pracovní doby docházkový systém?

Individuální nastavení i použití
Moderní docházkové systémy umožňují nastavení přesně podle potřeb každé firmy. Evidence pracovní doby a příprava podkladů pro mzdy může být daleko jednodušší díky možnosti individuálního nastavení zaokrouhlování evidovaného času, evidování zahájení i ukončení pracovní doby i mimo pracoviště, například při práci na homeoffice nebo při služební cestě, nebo také díky evidenci rozpisu směn, se kterým je možné skutečně evidovanou docházku porovnávat. Systém může také automaticky počítat příplatky za práci v noci, o víkendech i ve svátcích a je možné také nastavit automatické či ruční schvalování přesčasů.
Moderní cloudové řešení
Docházkový systém na cloudu umožňuje evidovat pracovní dobu odkudkoli, z libovolného zařízení bez nutnosti instalace programu, kdekoli, kde jste připojeni k internetu. Do aplikace se mohou přihlásit všichni uživatelé bez omezení počtu licencí. Vaše data jsou navíc uložena v bezpečí na serverech v datových centrech a jsou pravidelně zálohovaná. Díky systému je tedy splněna další zákonem stanovená povinnost, a sice povinnost archivovat evidenci pracovní doby po dobu minimálně 10 let, včetně informací o bývalých zaměstnancích. Pro archivaci v papírové podobě je možné využít přednastavené tiskové sestavy nebo si vytvořit vlastní.
Softwarová čtečka v libovolném zařízení
Díky softwarové čtečce přímo v docházkovém systému si zaměstnanci mohou sami evidovat zahájení i konec pracovní doby, její přerušení i čerpání výjimek, a to odkudkoli, z kanceláře, ze služební cesty, z montáže i při práci na homeoffice. Každý zaměstnanec navíc získá přístup ke své docházce. Svou docházku si mohou prohlížet, pořizovat si z ní výpis nebo kopii, kontrolovat počet odpracovaných hodin i stav čerpání dovolené. V případě nastavení příslušných práv mohou zaměstnanci docházku také upravovat nebo i zpětně zadávat.
Chytrý pomocník pro další agendu
Online docházka může pomoci také s evidencí žádostí a schvalování dovolených, návštěv lékaře, práce na homeoofice, čerpání sickdays, sledování přítomnosti zaměstnanců na pracovišti, počítání nároku na stravenky, exporty do mzdových programů a dalších. Díky chytrým přehledům, exportům a API napojení můžete data z docházky využívat i pro sestavení přehledných statistik nebo reportů nebo i pro použití či práci v jiných systémech.
Vyzkoušej docházku Alveno

Aktuality a zajímavosti

Co říkají uživatelé docházkového systému Alveno